تگ

بناى مسجد جامع اسدآباد

مرورگر
جاذبه تاریخی مسجد سلطانى (مسجد جامع اسدآباد)

درشهرستان اسدآباد تعداد اثر تاریخی وجود دارد که از این تعداد به ثبت رسیده و برخی از آثار نیز با قدمت چندساله خود نیاز به ثبت جهانی و یا ملی دارند. مسجد سلطانى در محلهٔ بازار اسدآباد واقع شده است.و مردم با تجمع در این محل نماز جمعه را برپا می‌دارند.