تگ

بنای آب انبار شیخ علیخان

مرورگر
آب انبار شیخ علیخان صفوی ، یکی از شاخص‌ترین آب‌انبارهای کشور

در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرستان اسدآباد بنایی تاریخی وجود دارد که این بنا به آب‌انبار «شیخ علی‌خان» معروف است. تاریخ ساخت این بنا با توجه به معماری و فرم هندسی تویزه‌های آجری بنا که برگرفته از فرم هندسی پنج و هفت است، به دورۀ صفویه باز می‌گردد.