تگ

بنای آرامگاه دانیال نبی

مرورگر
آرامگاه دانیال نبی  یکی از جاذبه های گردشگری شمال خوزستان

در سرزمین کهن ایران آرامگاه یکی از پیامبران بزرگ الهی جای گرفته است؛ آرامگاه دانیال نبی که در شهر شوش استان خوزستان بر روی ساحل شرقی رودخانه شاوور، در مجاورت تپه ارگ قرار دارد.این آرامگاه با گنبد زیبایش سال هاست که گردشگران زیادی را به این شهر می کشاند.