تگ

بنای امامزاده شاهزاده زید

مرورگر
آرامگاه شاهزاده زید توی یکی از آثار مذهبی تاریخی

بنای امامزاده شاهزاده زید یکی از آثار مذهبی-تاریخی مربوط به قرون میانی اسلامی در شهرستان اسفراین است.این بنا که از جاذبه های اسفراین میباشد،پلان آن در اصل هشت ضلعی بوده ولی طی تعمیرات مکرر به صورت نامنظم و چند وجهی درآمده است.