تگ

بنای مدور کاروانسرای گنجعلی خان

مدرسه و کاروانسرای گنجعلیخان ، از بناهای تاریخی استان کرمان

مدرسه و کاروانسرای گنجعلیخان در مجموعه گنجعلی خان و ضلع شرقی میدان واقع شده است. ابعاد مدرسه ۲۳×۳۱/۵ متر و جمعاً ۷۲۴ مترمربع مساحت دارد. این بنا تا زمان آقا محمد خان قاجار مدرسه ای پر رونق بوده و پس از ویران شدن به دستور وی ، تعطیل شده و در اواسط قرن سیزدهم به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفت.