تگ

بنای یابود بی طرفی عشق آباد

مرورگر
بهترین جاهای دیدنی ترکمنستان

ترکمنستان کشوری است که در آسیای میانه واقع شده است و عشق آباد پایتخت این کشور است. ترکمنستان از لحاظ جغرافیایی ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از مغرب با دریای خزر همسایه است.