تگ

بند امیر زرقان

مرورگر
رزقان

زَرقان شهری است در بخش زرقان شهرستان شيراز استان فارس در جنوب ايران.شهر زرقان در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شیراز و در مجاورت اتوبان شیراز به اصفهان قرار گرفته‌است. بافت جمعیتی و قومیتی زرقان را اکثریت فارس زبان (نژاد پارس) و کمی ترک زبان قشقایی که عمدتاً از طایفه شش بلوکی هستند را تشکیل می‌دهند.