تگ

بهترین زمان سفر به دریاچه سیاه گاو

دریاچه دوقلو سیاه گاو از نادرترین پدیده‌های طبیعی

شهرستان آبدانان دارای آثار تاریخی و گردشگری متنوعی است. مهمترین پدیده گردشگری این شهرستان که در کشور نادر است دریاچه دوقلوی سیاه گاو است.این دریاچه از جاذبه های آبدانان و از نادرترین پدیده‌های طبیعی کشور است و همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران بوده است.