تگ

بهترین فصل برای سفر به سریش آباد

مرورگر
سریش آباد

سِریش آباد شهری در استان کردستان در غرب ایران است. سریش اباد دارای معادن سنگ وسنگ گران قیمت مرمر وپوکه فراوان میباشد.محصولات کشاورزی این شهر گندم وجومیباشد البته دارای باغات انگورفراوان نیز هست که محصول این باغات به مصرف مردم شهرمیرسد .