تگ

بهترین موزه‌های لاهه

مرورگر
موزه های لاهه در لندن ،چشم‌اندازها ساحلی و تاریخچه‌ غنی گردشگران

لاهه توانسته است خود را به عنوان یک شهر سلطنتی در کنار دریا در هلند تثبیت کند که با کاخ‌های عظیم، چشم‌اندازهای ساحلی و تاریخچه‌ای غنی گردشگران را به کشف خود فرا می‌خواند. اغلب مراکز فرهنگی لاهه آثار هنری بسیار مهمی را به نمایش می‌گذارند