تگ

بهترین نمونه‌های معماری رمانسک در ایتالیا

مرورگر
جاذبه های گردشگری شهر ورونا در ایتالیا

شهر ورونا، یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار در ایتالیا به شمار می‌رود و هرچند که معروفیت آن به اندازه‌ی شهر ونیز نمی‌رسد، اما از آنجایی که در سال 89 قبل از میلاد به استعمار روم باستان درآمده بود، به یکی از شهرهای مهم آن زمان تبدیل شد.