تگ

بهترین پارک های ملی برزیل

پارک ملی لینسویز ماراینسیز برزیل ، جذاب و دیدنی

پارک ملی لینسویز ماراینسیز نه تنها یکی از بهترین پارک های ملی برزیل بلکه یکی از شگفت انگیزترین مکان ها در دنیاست. این پارک متشکل از 1550 کیلومتر مربع شن سفید و نرم است که در فاصله های منظم از هم قرار دارند و بین آن ها، دریاچه های فیروزه رنگی بسیار زیبایی قرار گرفته اند.