تگ

بهشت گمشده شیراز

مرورگر
تابستان ۹۸ به کجا سفر کنیم؟

حتماً شما هم با شروع تیرماه و فصل تابستان، گاهی آنقدر از گرما کلافه می شوید که حتی باد کولر هم برای رفع گرمازدگی تان کمکی نمی‌کند یا حتی توان بیرون رفتن ندارید. در این شرایط  آرزو می کنید که در یک مکانی با هوای خنک بودید و از نسیم خنک لذت می بردید.