تگ

بیشترین میانگین ساعات روزه‌داری

مرورگر
ساعات روزه داری مسلمانان جهان

با آغاز ماه مبارک رمضان و مصادف شدن این ماه عزیز با فصل بهار، اکثر مسلمانان جهان در روزهای گرم و طولانی روزه خواهند گرفت. مدت زمان روزه‌داری به مدت زمان بین طلوع و غروب خورشید بستگی دارد که این امر نیز بسته به طول و عرض جغرافیایی هر منطقه، متفاوت است.