تگ

بی نظیرترین مراکز تحقیقاتی اروپایی

مرورگر
بهترین جاهای دیدنی ژنو بهمراه آدرس و تصاویر

مسافران به خاطر مناظر شگفت انگیز ژنو به اینجا می آیند اما مجذوب جاذبه های فرهنگی و تاریخی آن میشوند. در طول تاریخ، شهر ژنو موزه ها و گالری های برجسته و ساختمان های تاریخی را ارائه داده و جشنواره های مشهور موسیقی را برگزار میکردند.