تگ

تئودوسیوس ابلیسک

معرفی میدان هیپودروم استانبول + تصاویر

میدان هیپودروم استانبول در واقع به منظور سرگرم کردن مردم در سال 196 به وسیله سپتیموس ساخته شد. این میدان در طول تاریخ دست‌خوش تغییراتی بوده و بار اول در دوران امپراطوری کنستانتین مورد بازسازی قرار گرفت. در نزدیکی مسجد سلطان احمد واقع شده است.