تگ

تابستان گرم و خشک

مرورگر
دیدنی های شهر ازگله

اِزْگِله شهری در استان کرمانشاه ایران است. این شهر در بخش ازگله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی قرار دارد. شهر ازگله در خرداد ۱۳۸۱ مرکز بخش باباجانی شهرستان پاوه بود.شهر ازگله دارای آب وهوای معتدل مدیترانه ای می باشد