تگ

تاريخچه پل خواجو

مرورگر
نتیجه تصویری برای پل خواجو

پل خواجو یکی از دیدنی های اصفهان است که بدون دیدنش، سفر به نصف جهان، یک چیزی کم دارد. شاید شما بارها عکس های پل خواجو را دیده باشید و به تحسین زیبایی های این پل پرداخته باشید، اما باید بدانید که اسرار پل خواجو از شگفتی‌های آن محسوب می شوند.