تگ

تاریخانه دامغان

مرورگر
مسجد تاریخانه یکی از قديمی ترين بناهای پس از اسلام

مسجد «تاريخانه» درجنوب شرقی دامغان دراستان سمنان و جزو قديمی ترين بناهای پس از اسلام است كه قدمت آن بين سال 130 تا 170 هجری قمری دانسته‌اند.در وجه تسميه اين بنا گفته‌ اند كه تاری به معنای خداست و تاريخانه يعنی خدای خانه و عده‌ای بر اين باورند كه اين مسجد قبلاً آتشكده بوده.