تگ

تاریخچه احداث شهرک سینمایی

مرورگر
شهرک سینمایی غزالی کجاست؟

شهرک سینمایی غزالی از جاهای دیدنی تهران،نام محوطه بزرگی است در غرب تهران که در آن دکورهای خیابان‌ها و ساختمان‌های مربوط به فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی ساخته و نگهداری می‌شود.