تگ

تاریخچه بازار تجریش تهران

بازار سنتی تجریش ، یکی از قدیمی‌ترین بازار شمال تهران

بازار بزرگ تجریش یکی از بهترین و جذاب‌ترین بناهای تاریخی تهران است که از یک طرف به میدان تجریش و از سمت دیگر به امام‌زاده صالح و کوچه‌ پس کوچه‌های اطراف آن محدود می شود. بازار تجریش که بازار تاریخی شمیران محسوب می شود همچنان بافت قدیمی خود را حفظ کرده است.