تگ

تاریخچه باغ بابر

مرورگر
باغ بابر افغانستان ، از مکان های تفریحی پادشاهان مغول

باغ بابر یک باغ تاریخی و تفریحی و نیز آرامگاه بابر پادشاه گورکانی است که در شهر کابل موقعیت دارد. باغ بابر در دامنه کوه شیر دروازه کابل از معدود بناهای تاریخی این شهر است، که از گزند حوادث محفوظ مانده‌است. این باغ به شکل چهار باغ درست شده است.