تگ

تاریخچه جاده اقیانوس اطلس

مرورگر
جاده اقیانوس اطلس ، از زیباترین و خطرناک‌ترین جاده های جهان

اقیانوس اطلس یکی از زیباترین جاده های جهان را در دل خود جای داده است. جاده آتلانتیک یا اقیانوس اطلس (Atlantic Ocean Road) یکی ازیباترین و خطرناک‌ترین جاده‌های جهان که از میان اقیانوس اطلس می‌گذرد، جاده ای مارپیچ است که مجموعه ای از جزایر نروژ را به هم متصل می کند.