تگ

تاریخچه خانه کازا بالیو

مرورگر
کازا بالیو ، خانه ای افسانه ای در بارسلونا

کازا بالیو هم چون گوهری در بارسلونا می درخشد و طراحی آن ترکیبی از مجسمه سازی و معماری است. این معمار زبر دست از جادوی رنگ و نور به طرز ماهرانه ای بهره برده است و حالا بعد از گذشت یک قرن Casa Battlo هم چنان پابر جاست و تبدیل به موزه ای از هنرهای معاصر بارسلونا شده است.