تگ

تاریخچه شهر فولادشهر

مرورگر
0-130

فولادشهر با ارتفاع حدود ۱۶۵۵ متر از سطح دریا در ۱۹ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و ۱۱ کیلومتری شمال شرقی زرین شهر و ۵ کیلومتری مجتمع صنعتی ذوب آهن واقع شده است.