تگ

تاریخچه شهر چغادک

مرورگر
چغادک

شهر چغادک در بخش مرکزی شهرستان بوشهر در فاصله 15 کیلومتری مرکز استان بوشهر واقع شده است.شهر چغادک با مساحت 279هکتار به دو قسمت کوی غربی با مساحت 100 هکتار و کوی شرقی با مساحت 179 هکتار تقسیم می شود.