تگ

تاریخچه شهر چهاربرج

مرورگر
چهاربرج

چهاربرج شهری در بخش مرحمت‌آباد شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی است. این شهر ترکیبی از دو قسمت چهاربرج قدیم و جدید بوده و مرکز بخش مرحمت آباد است.