تگ

تاریخچه شهر گزیک

مرورگر
جاذبه های گردشگری گزیک، دیدنی های گزیک

گزیک یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی می باشد. شهر گزیک مرکز بخش گزیک از توابع شهرستان درمیان می باشد . این بخش و شهرستان دارای مرز مشترک با کشور افغانستان بوده و به فاصله 120 کیلومتری از مرکز استان و 45 کیلومتری از مرز افغانستان قرار گرفته است .