تگ

تاریخچه شهر گلسار

مرورگر
معرفی شهر گلسار استان البرز

گلسار یکی از شهرهای استان البرز در ایران است. شهر گلسار در حد فاصل آزادراه تهران – قزوین در شمال ،و راه آهن تهران – زنجان در جنوب ، و رودخانه کردان درغرب تا خیابان هیمالیا در شرق  قرار گرفته است.