تگ

تاریخچه قلعه سنت آنجلو

مرورگر
قلعه سنت آنجلو بنایی تاریخی و باشکوه در رم

اسم رومی ها با تاریخ پر فراز و نشیب و گنجینه های تاریخی و هنری گره خورده است. اگر چه خیلی ها کلوسئوم را به عنوان اصلی ترین جاذبه ی گردشگری در رم می شناسند با این حال یک جای دیگر هم وجود دارد که اهمیت آن کمتر از کلوسئوم نیست.