تگ

تاریخچه مسجد جامع تسوج

مرورگر
مسجد جامع تسوج از مکان‌های مذهبی زیبا در استان آذربایجان شرقی

مسجد جامع تسوج شبستر یکی از این مکان‌های مذهبی زیباست که در استان آذربایجان شرقی قرار دارد و به عنوان یکی از دیدنی های تسوج همه روزه افراد زیادی را برای بازدید و یا راز و نیاز با معبود خویش به خود فرا می‌خواند.