تگ

تاریخچه مسجد شافعی ها

مرورگر
جاذبه زیبای مسجد شافعی ها

بناهای مذهبی در هر کشوری از جایگاه ویژه ای نزد مردم برخوردارند که ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای هزاران بنای مذهبی با ارزش است و استان کرمانشاه نیز به واسطه عوامل بسیاری از قدیم الایام بناهای مذهبی بسیاری را داشته و این بناها نیز مورد تکریم و احترام مردم این دیار نیز قرار گرفته است.