تگ

تاریخچه موزه آینه و روشنایی

مرورگر
موزه قصر آينه و روشنايی یزد

موزه آینه و روشنایی یزد را می توان به دو قسمت تقسیم كرد. یكی بنای دیدنی و دیگری موزه این بنا كه هر كدام در جای خود زیبایی های بسیاری را در خود جای داده اند.