تگ

تاریخچه موزه باستان شناسی قبرس

مرورگر
موزه باستان شناسی قبرس + تصاویر

موزه باستان شناسی قبرس بزرگترین موزه در قبرس است. علاوه بر این، در نتیجه انجام حفاری فعال در جزیره، مجموعه های بسیاری از آثار باستانی جمع آوری شد، که باستان شناسی قبرس یکی از مکان های پیشرو در تحقیقات باستان شناسی بین المللی را گرفت.