تگ

تاریخچه موزه ملی ملک

مرورگر
آشنایی با کتابخانه و موزه ملی ملک

مجموعه فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک از جاهای دیدنی تهران است.در سال ۱۳۴۳ خورشیدی بانی موزه، به فکر ایجاد موزه‌ای از اشیای تاریخی و هنری افتاد در نتیجه کوشش کرد تا در کنار کتابخانه مجهز و غنی خود این موزه را ایجاد کند تا به آنچه که در نظر دارد برسد.