تگ

تاریخچه موزه ملی

مرورگر
موزه ملی ایران یکی از بزرگترین موزه‌های باستان شناسی و تاریخ ایران

موزه ملی ایران از قدمتی 80 ساله برخوردار است، به طوری که از بزرگترین موزه‌های باستان شناسی و تاریخ ایران به شمار می‌آید و از نظر حجم، تنوع و کیفیتِ آثار یکی از موزه های برتر جهان نیز محسوب می‌شود و دیدنش برای گردشگران داخلی و خارجی به راستی که تماشایی است.