تگ

تاریخچه نارین قلعه میبد یزد

مرورگر
نارین قلعه ارگ حکومتی شهر تاریخی میبد یزد

نارین قلعه در واقع ارگ حکومتی شهر تاریخی میبد یزد است.از فراز قلعه، چشم‌انداز تاریخی و طبیعی شهر با مجموعه‌های به‌هم‌ پیوسته‌ای از ساخت‌ و سازهای خشت و گلی و باغات درهم‌تنیده پیداست.