تگ

تاریخچه پارک برنهم

مرورگر
پارک برنهم ، جاذبه ای طبیعی در فیلیپین

شهر باگیو یکی از شهر های بزرگ در فیلیپین است که گردشگران زیادی را در طول سال می بینیم که به این شهر سفر می کنند. پارک برنهم یکی از جاذبه های تاریی در این شهر است. این پارک با داشتن درختان انبوه و سرسبز و دریاچه ای مصنوعی موفق شده است که گردشگران زیادی را به خود جلب کند.