تگ

تاریخچه پله های اسپانیایی

مرورگر
پله های اسپانیایی از تاریخی ترین و توریستی ترین شهرهای اروپا 

شهر رم پایتخت باستانی ایتالیا یکی از تاریخی ترین و توریستی ترین شهرهای اروپا با جاذبه های فراوان است. پله های اسپانیایی در رم یک از دیدنی ترین جاذبه های گردشگری این شهر ایتالیایی هستند که با نام Scalina Spagna هم شناخته می شوند.