تگ

تاریخچه پیر نارکی

مرورگر
زیارتگاه پیر نارکی ، یکی از قدیمی ترین زیارتگاه زرتشتیان ایران

شهر تاریخی یزد همواره مهد شکل‌گیری آیین زرتشت و محل سکونت پیروان این آیین بوده است.در این میان یکی از قدیمی ترین زیارتگاه زرتشتیان ایران، زیارتگاه پیرناکی است که در شهر مهریز یزد قرار دارد.این زیارتگاه از جاذبه های مهریز،از سه طرف با کوه تیجنگ محصور شده است.