تگ

تاریخچه چشم لندن

مرورگر
چشم لندن ، بزرگ‌ترین چرخ و فلک اروپا

در جنوب شهر لندن کنار رود تیمز چرخ و فلکی به نام چشم لندن London Eye و نام چرخ هزاره در کشور انگلیس مشهور است. این چرخ و فلک به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارد به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری در شهر لندن مطرح است.