تگ

تاریخچه کاروانسرای میبد

مرورگر
کاروانسرای میبد از کاراونسراهای بین راهی در ایران

کاروانسرای میبد از کاروانسراهای سبک صفوی در میبد است که به نظر می‌رسد روی جایگاه کاروانسرای قدیمی‌تری ساخته شده است. کاروانسرای میبد یکی از کامل‌ترین کاراونسراهای بین راهی در ایران است.این کاراونسرا از جاهای دیدنی میبد میباشد.