تگ

تاریخچه گل و گلاب‌گیری

مرورگر
قمصر و کاشان شهر های زیبای گل و گ

شهرهای ایران هرکدام ویژگی منحصر به‌فرد خود را داشته و هر یک از چهره متفاوتی نسبت به سایر شهرها برخوردار است. برخی دارای تاریخی کهن بوده، آثار بجای مانده از تاریخ را در خود حفظ می‌کنند و دیگری از چهره زیبای طبیعت برخوردار بوده و آب و هوای دل‌چسب خود را به رخ سایرین می‌کشد.