تگ

تاریخ اتریش

مرورگر
جاذبه های گردشگری

اتریش را میتوان یکی از بهترین کشورهای اروپایی برای گردشگری نام برد چرا که به دلیل نزدیکی با کوه های آلپ همیشه مقصد اسکی بازان جهان بوده است.