تگ

تاریخ تبریز

مرورگر
خانه نیکدل تبریز

خانه نیکدل یکی از خانه‌های قدیمی تبریز است که از دوران قاجار به جا مانده است. وارد محله‌ی مقصودیه که می‌شوید، دیوارهای کوتاه این خانه، بهشتی را به پیش چشمان شما می‌کشاند که روزگاری زندگی در آن جریان داشت.