تگ

تاریخ سائوتومه و پرنسیپ

مرورگر
جاذبه های گردشگری سائوتومه و پرنسیپ + تصاویر

سائوتومه و پرنسیپ کشوری است در خلیج گینه در باختر آفریقا. پایتخت آن سائوتومه است. این کشور از دو جزیره سائوتومه و پرنسیپ تشکیل شده و فاصله این کشور تا نزدیک‌ترین همسایه‌اش در خاک قاره آفریقا، گابون، ۲۲۵ کیلومتر است.