تگ

تاریخ ساخت قلعه پولاد

مرورگر

بانی را داراست. گفته می‌شود قدمت این قلعه بیش از ۷۰۰ سال است و به دوران سلسله باد و سپانان بازمی‌گردد. بنای این قلعه با اینکه تا حدودی تخریب شده اما همچنان پابرجا است. تاریخ ساخت قلعه پولاد بسیار قدیمی است و تا دوره صفویه دایر و مسکون بوده است. تا قبل از صفویه قدرت های محلی با ریاست ملک کیومرث با دوسپتاتیو اولاد...