تگ

تاریخ هلند

مرورگر
هلند به چه معروف است؟

گُل؛ یکی از مشهورترین ظواهر و منظرهای هلند، که این کشور را به سرزمین گل ها معروف کرده، گل لاله گل رسمی کشور هلند است. یکی از بزرگترین کشور های صادر کننده گل