تگ

تاریخ کشور فرانسه

مرورگر
کلیسای جامع سن آندره ، معرف تاریخ بوردو فرانسه

«کلیسای جامع بوردو» (Bordeaux Cathedral) یا همان «کلیسای سن آندره» (Cathédrale Saint-André)، یکی از زیباترین و مهم‌ترین بناهای تاریخی شهر بوردو درفرانسه است. این کلیسا را وقف «اندرو قدیس» کرده‌اند و به همین دلیل، آن را با نام «کلیسای سنت آندرو» نیز می‌شناسند.