تگ

تالاب سولوکلی

مرورگر
جاذبه تالاب سولوکلی گالیکش

تالاب سولوکلی از جاهای دیدنی گالیکش است که در شمال پارک مکی گلستان و از زیستگاه‌های اصلی ببر مازندران درگذشته بوده است. آب تالاب سولوکلی از چشمه تأمین می‌شود. چشمه تالاب سولوکلی در فصول پرآبی محیط آبی وسیعی را در پارک به وجود می‌آورد که ازنظر تنوع اکوسیستمی بسیار حائز اهمیت است.